UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Colokit®, tablete, 1102mg / 398mg, 32 tablete
INN: Natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat + dinatrijum-fosfat, bezvodni

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
Uputstvo sadrži informacije koje su važne za vaše lečenje.

Ako imate dodatnih pitanja ili bilo kakvu sumnju, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Sačuvajte ovo uputstvo, možda ćete morati ponovo da ga pročitate. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili savet, obratite se svom farmaceutu. Ovaj lek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može da im škodi. Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu ili ukoliko osetite da neko od navedenih neželjenih dejstava postaje ozbiljno, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu možete pročitati:
1. Šta je lek COLOKIT, tablete i čemu je namenjen?
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek COLOKIT, tablete?
3. Kako se upotrebljava lek COLOKIT, tablete?
4. Koja su moguća neželjena dejstva?
5. Kako čuvati lek COLOKIT, tablete?
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LEK COLOKIT, TABLETE I ČEMU JE NAMENJEN?

Farmakoterapijska grupa: osmotski laksativ.

COLOKIT je lek za čišćenje debelog creva koji deluje tako što povećava zapreminu vode u stolici. Vi treba da uzmete lek COLOKIT da biste očistili kolon (koji se naziva i „debelo crevo“) pre endoskopskog ili radiološkog pregleda debelog creva ili pre operacije debelog creva. Važno je da debelo crevo bude potpuno prazno kako bi lekar mogao da obavi pregled.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COLOKIT, TABLETE?

Lek COLOKIT, tablete ne smete koristiti:

– ukoliko ste alergični (preosetljivi) na derivate natrijum-fosfata ili na bilo koji drugi sastojak leka COLOKIT®(navedeni u odeljku 6. Dodatne informacije);
– ukoliko imate manje od 18 godina;
– ukoliko Vam je muka ili povraćate ili imate bolove u abdomenu;
– ukoliko imate bubrežnu insuficijenciju;
– ukoliko ste imali ili trenutno imate problem sa srcem, ukoliko imate srčanu insuficijenciju ili oštar bol u predelu grudnog koša;
– ukoliko ste imali ili trenutno imate problem sa nagomilavanjem tečnosti u predelu između trbušne maramice (opna koja oblaže trbušnu duplju) i organa u trbušnoj duplji;
– ukoliko znate da imate ili sumnjate da imate okluziju ili perforaciju creva ili paralizu tankog creva (paralitički ileus);
– ukoliko imate urođeni ili stečeni megakolon (dilatacija debelog creva);
– ukoliko patite od neke zapaljenjske bolesti creva;
– ukoliko imate pojačano lučenje hormona paratiroidnih žlezda (hiperparatireoidizam).

Ne smete uzimati lek COLOKITsa drugim laksativima koji sadrže natrijum-fosfat. Ukoliko smatrate da se neka od navedenih situacija odnosi na Vas, zatražite savet od svog lekara. On će odlučiti da možete da koristite lek COLOKIT.

Kada uzimate lek COLOKIT, posebno vodite računa:

Pre primene leka COLOKIT obratite se lekaru:

– ukoliko ste pacijent sa oslabljenim imunitetom ili starija osoba (imate 65 godina ili više);
– ukoliko patite od nekog srčanog ili bubrežnog oboljenja;
– ukoliko imate izmenjen nivo soli u organizmu (poremećaj ravnoteže elektrolita) ili postoji rizik da imate takve promene, na primer, ukoliko ste dehidrirali;
– ukoliko imate nizak arterijski pritisak ili patite od smanjene pokretljivosti creva ili dela creva;
– ukoliko imate kolostomu ili ileostomu;
– ukoliko ste imali bilo kakvu drugu vrstu intervencije ili operacije na želucu ili crevima;
– ukoliko ste na dijeti sa smanjenim unosom soli.
– ukoliko ste predhodno imali epileptične napade
– ukoliko prekomerno konzumirate alkohol

Konsultujte svog lekara ukoliko mislite da se neka od gore navedenih situacije odnosi trenutno na Vas ili se u prošlosti odnosila na Vas. Lek COLOKIT bi mogao blago da izmeni Vaš srčani ritam usled poremećaja ravnoteže elektrolita, pa je moguće da će biti potreban stroži lekarski nadzor prilikom uzimanja leka.
Pacijenti treba da budu obavešteni da uzimanje leka COLOKIT izaziva tečne i učestale stolice. U njima se mogu naći cele ili delimično rastvorene tablete. Morate da pijete što je moguće više „bistrih napitaka“ (videti odeljak 3) kako biste izbegli dehidrataciju. Ovaj lek obično počinje da deluje od 30 minuta do 6 sati nakon uzimanja. Ukoliko niste imali stolicu u periodu od 6 sati nakon uzimanja prve i druge doze leka, morate se odmah javiti lekaru zbog postojanja rizika od dehidratacije.

COLOKIT se ne koristi za lečenje zatvora.

Primena drugih lekova

Pre uzimanja leka COLOKIT, molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzeli neke druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu dobiti bez lekarskog recepta, a posebno:

– lekove koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija) ili angine pektoris (blokatori kalcijumskih kanala);
– lekove koji se koriste za pospešivanje izlučivanja urina (diuretici);
– nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) kao što je aspirin;
– pojedine lekove koji se koriste u lečenju mentalnih poremećaja (koji sadrže litijum);
– lekove koji mogu da izazovu dehidrataciju ili da izmene nivo različitih soli (kalijum, natrijum, fosfat ili voda) koje se nalaze u organizmu (ravnoteža vode i elektrolita);
– lekove koji utiču na srčani ritam;
– lekove na bazi parthormona (hormon paratiroidne žlezde);
– lekove koji se redovno uzimaju oralnim putem (kroz usta): na primer kontraceptivne pilule i lekove koji se koriste za lečenje epilepsije, dijabetesa ili antibiotike zato što COLOKIT može da odloži ili u potpunosti spreči apsorpciju ovih lekova uzetih oralnim putem što bi umanjilo ili potpuno poništilo njihovo dejstvo.
– lekove protiv zatvora (laksative) u periodu od 7 dana pre uzimanja leka COLOKIT
– Lek COLOKIT ne treba koristiti sa drugim laksativima koji sadrže natrijum-fosfat.

Ukoliko imate bilo kakvih sumnji, obratite se za savet svom lekaru ili farmaceutu.

Uzimanje leka COLOKIT sa hranom i pićima
Molimo Vas da pročitate odeljak 3 ovog uputstva.

Primena leka COLOKIT u periodu trudnoće i dojenja

Ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni, obratite se za savet svom lekaru pre uzimanja leka COLOKIT.
Ukoliko dojite, ne smete da dojite bebu u periodu od 24 sata nakon uzimanja druge doze leka COLOKIT.
Pre uzimanja leka, obratite se za savet svom lekaru ili farmaceutu.

Uticaj leka COLOKIT na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Ne smete upravljati vozilima ili rukovati mašinama ili alatima nakon uzimanja leka COLOKIT ukoliko osećate umor ili imate nesvestice ili mislite da ste dehidrirali. Takođe, morate ostati u blizini toaleta nakon uzimanja ovog leka.

Važne informacije o pojedinim sastojcima COLOKIT tablete
Jedna COLOKIT tableta sadrži 313 mg natrijuma: uzmite to u obzir ukoliko ste na dijeti sa smanjenim unosom soli.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COLOKIT, TABLETE?

Prilikom uzimanja ovog leka morate da pijete što je moguće više bistrih napitaka kako biste izbegli pojavu mučnina. Uzimanje leka COLOKIT može da izazove više stolica koje liče na dijareju. Lek često počinje da deluje pola sata nakon uzimanja i može da deluje tokom 6 sati. Ostanite u blizini toaleta sve dok se ne zaustavi pokretljivost creva. Ukoliko niste imali stolicu u periodu od 6 sati nakon uzimanja prve i druge doze leka, morate odmah da se obratite lekaru zbog postojanja rizika od dehidratacije. Započnite sa uzimanjem leka COLOKIT dan uoči pregleda u bolnici.

Doziranje

Uobičajena doza je 32 tablete. Ovaj lek mogu koristiti samo odrasle osobe. Uvek poštujte dozu koju Vam je preporučio lekar. Ukoliko imate bilo kakvih sumnji, obratite se za savet lekaru ili farmaceutu. Dan uoči pregleda, doručkujte laku hranu sa malo vlakana (kafa ili čaj sa šećerom ili bez šećera, biskviti, puter
ili namaz sličan puteru, voćni žele ili med). Od podneva do pregleda, dozvoljeno je uzimati samo “bistre napitke” (voda, bistre supe, razblaženi voćni sokovi bez pulpe, čaj ili crna kafa, blaga gazirana pića koja sadrže ili ne sadrže bikarbonate). Ne smete uzimati čvrstu hranu.

Način upotrebe

Lek COLOKIT se mora uzimati na sledeći način:

Preporučena šema uzimanja leka:

Veče uoči pregleda:
– Progutati 4 tablete sa 250 mL vode (ili nekog drugog bistrog napitka),
– Zatim u razmacima od 15 minuta još 4 puta uzeti navedenu dozu leka na prethodno opisan način,
– Potrebno je uzeti ukupno 20 tableta.

aaa

 

Na dan pregleda:

– 4 do 5 sati pre pregleda, progutati 4 tablete sa 250 mL vode (ili nekog drugog bistrog napitka),
– Zatim u razmacima od 15 minuta još 2 puta uzeti navedenu dozu leka na prethodno opisan način,
– Potrebno je uzeti ukupno 12 tableta.

bbbb

Alternativna šema uzimanja leka u slučaju jutarnje kolonoskopije:

Kada je kolonoskopija planirana za rane jutarnje časove, moguće je prilagoditi šemu uzimanja leka tako što će se sve tablete uzeti veče uoči pregleda. Lek se uzima u intervalu od najmanje 4 sata između uzimanja prvih 20 tableta (progutati 4 tablete sa 250 mL vode ili drugog bistrog napitka u razmacima od 15 minuta) i uzimanja preostalih 12 tableta (progutati 4 tablete sa 250 mL vode ili drugog bistrog napitka u razmacima od 15 minuta).

PRIMER ŠEME:

U 18h00:
– Progutati 4 tablete sa 250 mL vode (ili nekog drugog bistrog napitka),
– Zatim u razmacima od 15 minuta još 4 puta uzeti navedenu dozu leka na prethodno opisan način,
– Potrebno je uzeti ukupno 20 tableta.

aaa

U 22h00:
– Progutati 4 tablete sa 250 mL vode (ili nekog drugog bistrog napitka),
– Zatim u razmacima od 15 minuta još 2 puta uzeti navedenu dozu leka na prethodno opisan način,
– Potrebno je uzeti ukupno 12 tableta.

bbbb

Važno je da tokom uzimanja leka pijete što je moguće više tečnosti. Kod starijih pacijenata može biti korisno da se proceni bubrežna funkcija pre uzimanja leka COLOKIT. U slučaju da postoji bubrežna insuficijencija, preporučuje se upotreba leka COLOKITsamo pod lekarskim nadzorom. Sledeća tabela će Vam pomoći da proverite da li ste pravilno uzeli lek poštujući vreme uzimanja tableta. Savetujemo Vam da upišete datum početka uzimanja leka i vreme uzimanja svake doze. Posle svakog uzimanja leka, obeležite odgovarajući kvadratić za dozu koju ste popili.

Prva serija doziranja leka COLOKIT, tablete

TABEK

Druga serija doziranja leka COLOKIT®  , tablete

TABK2

 

Ukoliko ste uzeli više COLOKIT tableta nego što je trebalo:
Obratite se odmah lekaru ukoliko ste uzeli lek COLOKITviše nego što je preporučena doza, jer to može da izazove dehidrataciju organizma. Možete imati problema sa srcem i cirkulacijom, možete imati problema sa otežanim disanjem, da osećate anksioznost ili možete imati grčeve u stomaku.

– Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek COLOKIT, tablete
Ne uzimajte veću dozu kako biste nadomestili dozu koju ste zaboravili da uzmete. Nikada ne uzimajte više od 4 tablete po dozi. Potražite savet lekara. Nije moguće obaviti pregled ako ne sledite potpuno gore navedena uputsva.

4.MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi, COLOKIT može da izazove neželjena dejstva, ali se ne moraju javiti kod svih. U retkim slučajevima, COLOKIT može da izazove alergijske reakcije sa ili bez osipa. Ukoliko šake, lice, usne, grlo ili jezik počnu da Vam otiču ili ako imate poteškoća sa disanjem ili gutanjem, odmah se obratite lekaru ili hitnoj službi najbliže bolnice.

Druga moguća neželjena dejstva leka COLOKIT®, tablete:

Veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata):
Mučnine, bolovi u abdomenu, nadimanje, drhtavica, slabost i nesvestice.

Česta (javljaju se kod 1 – 10 na 100 pacijenata):
Povraćanje, bol u predelu grudnog koša i glavoboljei vrtoglavica

Povremena (javljaju se kod 1 -10 na 1000 pacijenata):
Dehidratacija.

Retka (javljaju se kod 1 -10 na 10000 pacijenata)
Promene na EKG-u, smanjenje koncentracije magnezijuma u krvi

Veoma retka (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata):
Infarkt miokarda, ubrzano lupanje srca, pad arterijskog pritiska, promene nivoa soli (elektrolita) u krvi (što može da izazove kontrakcije i spazam mišića), epileptični napad, osećaj trnjenja i bockanja, gubitak svesti, nagomilavanje kalcijuma u bubrezima, bubrežna insuficijencija, oštećenje funkcije bubrega.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu ili ukoliko osetite da neko od navedenih neželjenih dejstava postaje ozbiljno, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK COLOKIT, TABLETE?

Rok upotrebe
3 godine.
Nemojte koristiti lek COLOKIT posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.

Čuvanje
– Lek čuvati na temperaturi do 30ºC.
– Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
– Nemojte koristiti lek COLOKIT posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici. Rok trajanja se odnosi na poslednji dan u mesecu.
– Lekovi se ne smeju uništavati bacanjem u kanalizaciju ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte farmaceuta koji je pravilan postupak uništavanja neupotrebljenih lekova. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek COLOKIT, tablete

Jedna tableta sadrži:

Natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat – 1102 mg
Dinatrijum-fosfat, bezvodni – 398 mg

Ostali sastojci su: Makrogol 8000, magnezijum- stearat.

Kako izgleda lek COLOKIT, tablete i sadržaj pakovanja

Tablete su ovalne, bele do skoro bele boje sa utisnutom oznakama « SLX » sa leve strane i oznakom « 102 »sa desne strane podeone linije na jednoj strani i ravne na drgugoj strani. Kutija sa jednom bočicom od polietilena velike gustine (HDPE) sa sigurnosnim zatvaračem za decu od polipropilena u kojoj su 32 tablete. Sadrži i 2 kesice sredstva za upijanje vlage koje se ne smeju progutati.

Nosilac dozvole i Proizvođač

NOSILAC DOZVOLE: New Med d.o.o.,Jurija Gagarina 150/47,Beograd ,Srbija
PROIZVOĐAČ: Laboratoires MAYOLY SPINDLER – 6, Avenue de l’Europe CHATOU Francuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Oktobar 2013.
Režim izdavanja
Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.
Broj i datum dozvole:
515-01-2273-12-008 od 27.01.2014