SINDROM HIPERSTIMULACIJE JAJNIKA (OHSS)

SINDROM HIPERSTIMULACIJE JAJNIKA (OHSS) Sindrom hiperstimulacije jajnika ozbiljna je komplikacija u lečenju neplodnosti koja može pogoditi žene koje uzimaju terapiju za stimulaciju jajnika. Ovarijalni hiperstimulacijski sindrom (OHSS) retka je i većinom jatrogena komplikacija stimulacije ovulacije u postupku medicinski potpomognute oplodnje (MPO), do koje dolazi u lutealnoj fazi ciklusa ili u ranoj trudnoći. Praćen je visokim…