MASNA JETRA!?

MASNA JETRA!? Masna jetra je sve češća dijagnoza. Termin masna jetra ustalio se, a medicinski naziv ovog stanja je  steatosis hepatis. U jetri koja predstavlja laboratoriju u našem organizmu se, pored mnogobrojnih važnih funkcija, odvija i intenzivna razgradnja masti i njihovo taloženje. Ukoliko količina masti, najčešće triglicerida, premaši kapacitet jetrenih ćelija za njihov metabolizam, one…