ISHRANA U TRENINGU

ISHRANA U TRENINGU Glavna uloga svakodnevne ishrane jeste da sportistima obezbedi #energiju i #nutrijente koji su potrebni za trening i brzi oporavak između treninga radi očuvanja dobrog zdravlja i postizanja i održanja optimalne fizičke sposobnosti. Korist od pravilnog načina ishrane najuočljivija je tokom sportskog #takmičenja, kada posebna strategija #ishrane pomaže sportistima da daju najbolje od…

IBS U BROJEVIMA

IBS U BROJEVIMA Sindrom iritabilnog creva (IBS) je najčešći funkcionalni poremećaj gastrointestinalnog trakta (GI) sa stopama raširenosti u svetu u rasponu od 10-15%. Većina osoba s IBS-om mlađe je od 50 godina. Funkcionalni poremećaji su stanja u kojima nema strukturnih ili biohemijskih abnormalnosti na uobičajenim dijagnostičkim testovima, što može objasniti simptome. Među pacijentima oko 40%…

PERSONALIZOVANA MEDICINA ?

PERSONALIZOVANA MEDICINA  ? Personalizovana  jeste medicina skrojena prema pojedincu koja se zasniva na dokazima i svakom pacijentu omogućava odgovarajuću negu u pravo vreme, čime se značajno poboljšavaju ishodi i smanjuju troškovi zdravstvene zaštite. Medicinska prevencija i tretman jedinstvenog profila zdravog stanja i podložnosti bolesti svakog pojedinca igra glavnu ulogu u proaktivnom lečenju, zamenjujući sve više…

SUPLEMENTACIJA GVOŽĐEM U TRUDNOĆI-DA ILI NE?

SUPLEMENTACIJA GVOŽĐEM U TRUDNOĆI-DA ILI NE? Dijetetske preporuke oduvek su bile deo neformalnih zdravstvenih smernica za buduće majke i #dojilje. Početkom dvadesetog veka, zbog prepoznavanja važnosti smanjenja stope smrtnosti #novorođenčadi, saveti za nutritivnu podršku #trudnica postaju deo obaveznih zdravstvenih ,sistemskih i socijalnih preporuka o nezi deteta. Več početkom dvadesetog veka, trudnice su prepoznate kao važna…