UPUTSTVO ZA PACIJENTA

VISION®VIS,vaginalni bris štapić za brzo otkrivanje infekcije

 (bakterijske vaginoze i trihomonijaze)

06-In Vitro dijagnostičko medicinsko sredstvo

Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe

Ovo medicinsko sredstvo je namenjeno isključivo za PROFESIONALNU UPOTREBU.

1. ŠTA JE VISION VIS I ČEMU SLUŽI?

VISION VIS je bris-štapić za detekciju vaginalne infekcije:bakterijske vaginoze i trihomonijaze. Veoma je jednostavan za upotrebu sa tačnošću većom od 90%.
Namenjen je samo za profesionalnu upotrebu.

VISION VIS bris-štapić je obložen inovativnim polimerom koji sadrži pH indikator koji menja boju u prisustvu infekcije. Vaginalna infekcija prouzrokovana bakterijama ili parazitima prouzrokuje povećanje pH vrednosti
vaginalnog sekreta.

2. KADA SE PRIMENJUJE VISION VIS?

VISION VIS bris se koristi kod pacijentkinja sa pojačanim vaginalnim sekretom. Može se koristiti i u slučajevima kada je potrebno utvrditi prisustvo ili odsustvo vaginalne infekcije:

– Kod trudnica sa prethodnom istorijom namernih prekida trudnoće ili prevremenih porođaja
– Pre transvaginalnih procedura ili prekida trudnoće
– Pre veštačke oplodnje
– Pre ugrađivanja spirale kao kontraceptivnog sredstva

Detekcija bakterijske vaginoze može sprečiti komplikacije usled zakasnelih tretmana antibioticima ili nekompletnog, polovičnog tretmana lekovima u lečenju gljivica.

Pozitivni rezultat testa ukazuje na infekciju izazvanu bakterijama ili parazitima (u veoma retkim slučajevima test može da ukaže na nizak nivo estrogena).

3. NAČIN PRIMENE

– Izvaditi jedan VISION VIS bris-štapić iz kutije, otvoriti neposredno pre upotrebe.
– Ukoliko se ne koristi spekulum, razdvojiti usne tako da vagina bude otvorena.
– Ukloniti zaštitnu foliju sa test-štapića i gornji deo štapića sa žutim vrhom aplicirati u srednji deo vagine ne duže od 5 cm, zarotirati štapić nekoliko puta kako bi se uzela dovoljna količina vaginalnog sekreta i zadržati par sekundi u vagini.
– Proveriti indikator testa na vrhu štapića, boja će se promeniti iz žute u plavu ili zelenu u roku od 10 sek. ukoliko postoji infekcija
– Odložiti VISION VIS bris-štapić nakon upotrebe na mesto gde se odlažu i ostali iskorišćeni vaginalni brisevi.

 

Untitled-4

 

Da bi se dobili validni rezultati testa VISION VIS bri-štapić ne treba koristiti:

a) jedan dan pre i posle menstruacionog ciklusa
b) tokom menstrualnog krvarenja ili nekog drugog vaginalnog krvarenja
c) minimum 12 sati posle seksualnog odnosa ili vaginalnog ispiranja

4. MERE OPREZA I UPOZORENJA

– Pre upotrebe proveriti vrh bris-štapića – potrebno je da bude žute boje.
– Ne koristiti test ukoliko je vlažan ili oštećen.
– Vrh bris-štapića ne aplicirati dublje od 5 cm kako bi se izbegao kontakt sa materičnim mukusom gde pH vrednost može biti veća od pH vrednosti vaginalnog sekreta.
– Ne koristiti lubrikante koji menjaju nivo kiselosti vagine u dodiru sa spekulumom
– Ne koristiti test posle isteka roka trajanja označenog na foliji u koju je bris-štapić upakovan
– Potrebno je pravilno ukloniti sav kontaminiran otpad u koji spadaju i upotrebljeni bris-štapići

5. NEŽELJENI EFEKTI

Nema prijavljenih neželjenih efekata ili nuspojava.

TUMAČENJE REZULTATA TESTA

– Pozitivan rezultat
Ukoliko je indikator na vrhu bris-štapića posle 10 sekundi promenio boju u plavo ili zeleno, parametri kiselosti vagine su poremećeni i rizik od bakterijske ili parazitarne infekcije je visok.

Bilo koja parcijalna ili potpuna promena boje u plavu
Ili zelenu smatra se pozitivnim rezultatom

rezultati-testa

VAŽNO

Ukoliko je pacijentkinja u drugom stanju,pojava plave ili zelene boje na bris-štapiću može ukazivati na pojavu plodove vode.

– Negativan rezultat

Ukoliko indikator na vrhu bris-štapića na promeni boju u roku od 10 sekindi, parametri kiselosti vagine su u granicama normale, te je mogućnost
bakterijske ili parazitarne infekcije zanemarljiva.

rezultati-testa

Ukoliko posle korišćenja testa VISION VIS i dobijanja negativnog rezultata želite da potvrdite
Rezultat, stavite bris-štapić pod mlaz hladne vode i pogledajte da li menja boju u plavo ili zeleno.

PAKOVANJE

Kutija sa 20 individualnih bris-štapića upakovanih u foliju sa uputstvom za upotrebu.

USLOVI ČUVANJA

Držati van domašaja dece!
Čuvati na temperaturi između 8-40°C.

PROIZVOĐAČ: Sutherland Health Group Plc, Unit 1, Rivermead, Pipers Way, Thatcham, Berkshire, RG194EP, Velika Britanija za Meadow Laboratories Limited, Velika Britanija
NOSIOC UPISA: New Med d.o.o., Jurija Gagarina 150, Beograd, Srbija
Broj Rešenja u Registru medicinskih sredstava: 515-02-02266-13-001 od 10.01.2014.