Jednostavno, brzo i lako bez hipoglikemije

Glukogels, New Med, Beograd

Šta je hipoglikemija?

Hipoglikemija, ili „hipo“, je medicinski naziv za nizak nivo šećera u krvi, tj. nivo  glukoze u krvi je niži od 3.9 mmol/L. Hipoglikemija nije bezazleni ‘pad šećera’i može biti opasna.

Uzroci nastanka hipoglikemije

Hipoglikemija predstavlja neželjenu posledicu lečenja šećerne bolesti, posebno tip 1  (lečenje insulinom u više dnevnih doza), ali i  tip 2 (lečena insulinom, ali i nekim vrstama peroralnih lekova kod starijih osoba i/ili osoba s oštećenom funkcijom bubrega).
Osobe  s dugotrajnom teškom šećernom bolesti su posebno sklone teškoj hipoglikemiji. To se događa zbog toga što ćelije ostrvaca pankreasa ne proizvode normalno glukagon, a nadbubrežne žlezde ne proizvode normalno adrenalin – glavni mehanizmi kojima telo sprečava nastanak hipoglikemije.

Najčešći uzroci hipoglikemija su:

 • zakasneli ili  preskočeni obrok,
 • siromašniji obrok,
 • prevelika doza insulina ili drugog leka za lečenje šećerne bolesti
 • promena mesta aplikacije insulina,
 • neplanirana ili pojačana fizička aktivnost
 • infekcije,
 • hladnoća (vazokonstrikcija),
 • strah, anksioznost,
 • konzumacija alkohola

Hipoglikemija ili nizak nivo šećera u krvi se ne javlja isključivo kod osoba sa dijabetesom.

Osobe koje su fizički aktivne vrlo dobro znaju kakav je osećaj kada šećer “padne” tokom treninga ili neposredno nako treninga.Svako ko je fizički aktivan i bavi se sportom aktivno ili rekreativno mora znati šta se dešava u organizmu tokom treninga i kako može sebi pomoći pravilnim izborom hrane, suplementacije i energetskih napitaka pre, tokom i nakon treninga.

Simptomi hipoglikemije

Simptome hipoglikemije delimo u dve kategorije :
rani simptomi kada nivo glukoze počinje padati, i
kasni simptomi kod kojih je nivo glukoze u krvi toliko nizak da mozak ne dobija dovoljno glukoze.

Rani upozoravajući simptomi:

 • Jaka glad
 • Lupanje srca
 • Znojenje
 • Bledilo
 • Osećaj slabost
 • Drhtanje

Kasni simptomi:

 • Smetnje vida
 • Promene ponašanja
 • Usporene reakcije (posebno opasno pri vožnji automobila)
 • Gubitak svesti uz grčeve ekstremiteta (izgleda kao epileptički napad)
 • Osećaj dezorijentisanosti
 • Glavobolja
 • Hipoglikemijska koma

Važno je znati: Svi nabrojani simptomi hipoglikemije ne moraju se javiti svaki put , svako može imati različite simptome, kao i da znaci upozorenja ne moraju biti isti uvek.

Teška hipoglikemija može dovesti do poremećaja svesti i kome. Takođe, može prouzrokovati srčani infarkt, moždani udar, srčanu aritmiju ili naglu smrt.

Hipoglikemija značajno utiče na kvalitet života.

Osobe s učestalim hipoglikemijama osim uticaja na zdravlje imaju i smanjenu sposobnost upravljanja vozilima, probleme pri dobijanju radnog mesta, strah od hipoglikemije, anksioznost  i depresiju.

Glikemija i fizička aktivnost

Bitno je znati da se produkcija insulina smanjuje tokom akutne faze vežbanja. Međutim, mišićne ćelije su senzitivne na preostali insulin, i dovode do efikasnijeg preuzimanja glukoze. Vrednosti glukoze padaju postepeno, ali ne dolazi do razvoja hipoglikemije, jer se oslobađaju kontraregulatorni hormoni (glukagon, adrenalin, kortizol, hormon rasta).
Po započinjanju treniga, simpatički nervni sistem suprimira oslobađanje insulina.

To je razlog zbog čega treba izbegavati unošenje hrane ili suplementacije bogate šećerima pre treninga.

Insulin, glikogen i fizička aktivnost

Unošenje hrane ili suplemenata pre treninga dovodi do povećanja koncentracije insulina i posledične sinteze glikogena koji bi inače trebalo da se koristi kao izvor energije tokom fizičke aktivnosti. Glukagon stimuliše oslobađanje slobodnih masnih kiselina iz masnog tkiva i dovodi do povećanja glikemije kao preduslova za dobijanje energije tokom vežbanja.

Kako se tokom treninga iscrpljuju depoi glikogena u mišiću, glukagon stimuliše razgradnju glikogena poreklom iz jetre. Posle vežbanja i dalje se održava povećano preuzimanje glukoze tokom narednih nekoliko sati.

Zbog  toga se savetuje nakon treninga unošenje ugljenih hidrata, šećera, ili suplementacije na bazi ugljenih hidrata (naravno u skladu sa vašim režimom ishrane) a u cilju oporavka nakon treninga.

Kod utreniranih osoba nema pada insulina tokom vežbanja, čime se omogućava veći doprinos masti energetskom metabolizmu. A to ide u prilog svima koji žele da dostignu lepo i izvajano telo bez masnih naslaga.

Vrsta treninga i glikemija

Vežbanje, aerobno ili trening sa otporom, može da utiče na regulaciju glikemije u istoj meri kao i uzimanje oralnih antidijabetogenih lekova. Pokazano je da i dužina trajanja treninga kao i njegov intenzitet utiču na vrednosti HbA1c. Meta analiza randomiziranog ispitivanja pacijenata koji su trenirali tokom 12 nedelja (najmanje 150 minuta nedeljno) je pokazala značajno smanjenje HbA1c (−0.89%), u odnosu na pacijente koji su nedeljno trenirali manje (−0.36%).

Umeren ili kraći trening

Tokom umerenog ili kraćeg treninga, kod zdravih osoba, povećano preuzimanje glukoze u mišić je uravnoteženo sa povećanom produkcijom glukoze. Tako da glikemija ostaje nepromenjena. Dolazi do smanjenja koncentracije insulina, čime se povećava osetljivost ćelija jetre prema glukagonu što omogućava povećanu sintezu glukoze glukoneogenezom. Upravo ovo snižavanje koncentracije insulina smanjuje rizik od razvoja hipoglikemije (pada šećera) tokom treninga. Kateholamini imaju značajnu ulogu u povećanju produkcije glukoze samo tokom treninga umerenog intenziteta koji traje duže od 2h.
GlukogelS se lako može poneti na trening ili rekreaciju i u slučaju da je šećer “pao” istisne se cela tuba u usta, glukoza se u ustima resorbuje i energija je tu, za nekoliko minuta.

Hipoglikemija kod dece

Kratkotrajna hipoglikemija kod male   dece je bezopasna, duži period hipoglikemije prilikom koje mozak ostaje bez osnovnog energetskog goriva neophodnog za normalno funkcionisanje ćelija dovodi do njihovog oštećenja a često i fatalnog ishoda. Simptome je teško uočiti kod male dece jer većina njih duže spava, a upravo umor, stalno spavanje, gubitak apetita  i niska telesna temperatura najčešći su simptomi hipoglikemije.

Reaktivna hipoglikemija kod dece

Tip reaktivne hipoglikemije koja se javlja kod male dece prouzrokuje  hrana koje sadrži šećere fruktozu i galaktozu ili amino kiselinu leucin. Fruktoza i galaktoza sprečavaju otpuštanje glukoze iz jetre; leucin stimuliše prekomerno stvaranje insulina iz gušterače. U oba slučaja rezultat je nizak nivo  šećera u krvi neko vreme nakon konzumiranja  hrane koja sadrži te hranjive materije.
Deca s nekom nenormalnošću bilo kog  jetrenog enzima koji metaboliše  šećere mogu  između obroka razviti hipoglikemiju.

Hipoglikemija kod dece  je najčešća i najozbiljnija komplikacija T1DM1(Dijabetes tip I) kod dece uz to je i posebno značajno jer ograničava mogućnosti obolele dece da se postigne bolja metabolitička kontrola bolesti. Simptomi hipoglikemije mogu da se jave kod dece sa dijabetesom ako vrednosti padnu ispod 3.80mmol/l. Hipoglikemije su posebno opasne kod dece uzrasta ispod 4 godine, gde sazrevanje CNS-a još nije završeno. Nelečena ili pogrešno lečena hipoglikemija može dovesti do konvulzija, kome i smrti.

GlukogelS , glukozni gel koji se nalazi u tubi i može biti detetu u džepu ili torbi će za nekoliko minuta podići nivo šećera u krvi na željenu vrednost bez posledične hiperglikemije.

Noćna hipoglikemija

Epizode noćne hipoglikemije, prilikom koje se koncentracija glukoze u plazmi snizi tokom noći  se češće javljaju kod  osoba lečenih insulinom. Mlađe osobe i osobe s kraćim trajanjem šećerne bolesti će probuditi simptomi hipoglikemije. Međutim, kod starijih osoba i osoba s dužim trajanjem šećerne bolesti, simptomi hipoglikemije mogu ostati neprepoznati. Tada zabrinjavajuće znakove u načelu mogu primetiti samo osobe koje se nalaze u blizini osobe s hipoglikemijom. Znakovi noćne hipoglikemije mogu biti nemiran san, drhtanje, znojenje, umor i noćne more,a kao posledica jutarnja glavobolja i malaksalost. Preporučuje se provera  glukoze u krvi između dva i tri sata noću kada  je hipoglikemija najučestalije.
Držanje  pored  kreveta  GlukoGelS  kao prve pomoći u slučaju hipoglikemije tokom noći. U suprotnom može se  pojesti i lakši obrok  pri odlasku na spavanje  npr. keks s mlekom, pola sendviča, voće ili jogurt.

Hipoglikemija i alkohol

Konzumacija prevelike količine alkohola ili konzumacija alkohola na prazan stomak  povećava verovatnoću nastanka  hipoglikemije.
Simptomi hipoglikemije su također vrlo slični simptomima pijanstva. Uvek je potrebno  imati  kod sebe nešto za jelo ako se konzumira alkohol ili GlukoGelS , a osobama u najbližem okruženju je potrebno  da  osoba sa dijabetesom naglasi   šta treba da urade ukoliko je potrebna  pomoć u slučaju pojave hipoglikemije.

Kako sprečiti hipoglikemiju?

 • Za prevenciju hipoglikemije važno je:
 • redovno jesti obroke,
 • uzimati propisane doze lekova za šećernu bolest
 • naučiti kako prilagoditi dozu leka (insulina) u slučaju hipoglikemije i
 • odrediti koncentraciju glukoze u krvi pre i posle fizičke aktivnosti kako bi mogli prilagoditi obroke odnosno dozu leka
 • sportisti i rekreativci moraju biti dobro pripremljeni i hidrirani za svaki trening kako bi prevenirali nastanak hipoglikemije koja se može
 • javiti i do 10 sati nakon treninga

Prva pomoć u hipoglikemiji

Blagu hipoglikemiju možemo sami rešiti, dok teška hipoglikemija zahteva pomoć druge osobe.
1.Brzo uzeti tubu GlukoGelS i istisnuti u usta ili na unutrašnju stranu obraza  i glukozni gel će se otopiti već u ustima, glukoza će odmah delovati
2. 15 minuta nakon uzimanja GlukoGelS –a potrebno je ponovo izmeriti šećer.
3. Ako nije došlo do porasta vrednosti ponovo uzeti tubu GlukoGelS
4. U svakom slučaju, ukoliko je sledeći obrok planiran za više od jednog sata, posle gore navedene terapije uzeti obrok sastavljen od škroba i mesa.

(Napomena: uzimanje hrane sa prvom dozom glukoze, može odložiti rast šećera u krvi)

5. Supstance uzete sa ciljem da se reguliše hipoglikemija ne bi trebalo da zamene planiranu užinu ili obrok.
Ako osoba  ima  teži oblik  hipoglikemije i  ne može  sama sebi pomoći, pomoć može potražiti od druge osobe na sledeći način:

 • ako osoba ima teži oblik hipoglikemije, ta druga osoba može na unutrašnju stranu obraza naneti GlukoGelS, te blago masirati  spoljašnju  stranu obraza
 • ako je osoba bez svesti, važno je staviti osobu u bočni položaj i osloboditi disajne puteve.Nakon toga se može dati injekcija Glucagona pod uslovom  da je osoba koja ukazuje pomoć za tu svrhu obučena. U suprotnom, ljudi u okruženju trebaju odmah pozvati Hitnu pomoć.
 • Injekcija glukagona nema efekta kod hipoglikemije izazvane konzumacijom alkohola.
 • Ukoliko se sumnja da je konzumacija alkohola uzrok hipoglikemije potrebno je što pre kontaktirati stručne službe, jer je potrebno glukozu dati venski.

Uvek imati  na umu sledeće:

 • Uvek sa sobom nositi  GlukoGelS
 • Nositi sa sobom zdravstvenu knjižicu.
 • Obavestiti prijatelje i članove porodice o tomu kakve simptome izaziva hipoglikemija i kako se ona može otkloniti, zbog toga što je verovatno da  osoba neće moći jasno da razmišlja kada nivo glukoze u krvi padne ispod normalnih vrednosti .
 • Verujemo da će osobe koje imaju problem sa hipoglikemijom same naučiti da prepoznaju upozoravajuće simptome hipoglikemije, ali  treba imati na umu da se oni  vremenom mogu promeniti.
 • Neophodno je da osoba sa hipoglikemijom bude uvek spremna da proveri nivo  glukoze u krvi ako doživi bilo kakve  neuobičajene simptome.

Kome je GlukoGelS namenjen?

Bez obzira da li je neko  dijabetičar, rekreativac koji pokušava da dovede svoj fizički izgled  u savršeno stanje, umorna, neipavana mama,radoholičar do kasnih sati…. Svakome je ponekad potrebno  dodatne  energije, zato…

PODIGNI SE UZ POMOĆ GLUKOGELS!

Više o proizvodu GlukogelS

Sastav:
dekstroza –monohidrat 15 g

Upozorenja:

Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti. Proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu i zdrav način života.Ne preporučuje se deci mlađoj od 3 godine i osobama preosetljivim na neke od sastojaka proizvoda.Dijabetičari ne smeju uzimati proizvod bez saveta lekara.

Pakovanje:

3 tube po 15 g glukoze

Način čuvanja:
Čuvati zatvoreno na suvom mestu van domašaja dece.Proizvod je najbolje upotrebiti do datuma naznačenog na pakovanju.

Proizvođač:
za New Med d.o.o., Japanska 5, Beograd, proizvodi Pharmanova d.o.o,Industrijska8, Obrenovac;Republika Srbija

Broj datum upisa u bazu Ministarstva zdravlja:
13970/2019 od 18.02.2019.