bg-usluge

USLUGE

NEW MED najviši kvalitet pružanja usluga je  aksiom u skladu sa našom poslovnom politikom posvećen najvišem kvalitetu  pružanja usluga pacijentima i partnerima  i standardima izvrsnosti koji čine razliku.

Kompletna lista integrisanih usluga prilagođena specifičnim potrebama zdravstvenih ustanova i tržišta usklađena sa lokalnom regulativom i korporativnim standardima:

  • Istraživanje tržišta i evaluacija
  • Pred-lansiranje i pokretanje aktivnosti
  • Regulatorni poslovi
  • Farmakovigilanca
  • Promocija i marketing
  • Organizacija kanala distribucije
  • Klinička ispitivanja
  • Post-marketinški nadzor

PARTNERI