Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim ukoliko nije drugačije naznačeno. Svaka greška ili povreda autorskih prava je nenamerna, ukoliko postoji. Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će biti odmah uklonjen sa sajta.