bg-misija

MISIJA

Čuvajmo zajedno  zdravlje cele porodice uz  kontinuiranu prevenciju i edukaciju.


Naš osnovni cilj je obezbediti prisustvo novih , kvalitetnih, proverenih i

dostupnih lekova i farmaceutskih proizvoda koji će pacijentima obezbediti zdrav i kvalitetan život.

Održavanjem visokih standarda poslovanja omogućavamo stvaranje dugoročnih vrednosti za sve saradnike i ostale zainteresovane strane uključujući zaposlene,kupce,dobavljače, a pre svih pacijente.

 

 

KLJUČNE VREDNOSTI

 

Poverenje – potrošači prepoznaju kvalitet naših proizvoda u očuvanju zdravlja, a poslovni saradnici prepozaju New Med kao poželjnog poslodavca i pouzdanog poslovnog partnera

 

Medicina zasnovana na dokazima- komuniciramo sa svojim poslovnim partnerima, lekarima i farmaceutima na osnovu naučno utemeljenih istina o ispravnom i pravilnom lečenju i korišćenju naših proizvoda.Komuniciramo sa pacijentima kako bi što bolje savladali veštinu samolečenja.

 

Kreativnost i inovativnost “Kreativnost zahteva hrabrost da se odvojimo od sigurnog.”, E. From

New Med potiče i vrednuje individualna i grupna inovativna rešenja poslovnih izazova.