bolest kretanja-kinetoza

Bolest kretanja- kinetoza!?

BOLEST KRETANJA-KINETOZA!?   Bolest kretanja, sindrom loše adaptacije na pokret (engl. Motion Sickness), kinetoza (lat. cinetosis), morska bolest je poremećaj izazvan kretanjem tela. Bolest kretanja se karakteriše pojavom neprijatnih simptoma  kao što su: mučnina, vrtoglavica i povraćanje, a u težim oblicima malaksalost, pojavom hladnog znoja i padom krvnog pritiska. Koliko često se javlja bolest kretanja? Učestalost bolesti kretanja…