pravilna ishrana dece preduslov zdravlja

PRAVILNA ISHRANA DECE PREDUSLOV ZDRAVLJA

PRAVILNA ISHRANA DECE PREDUSLOV ZDRAVLJA Pravilna ishrana dece je preduslov zdravlja deteta. Za razliku od odraslih, deca rastu i intenzivno se razvijaju fizički, intelektualno i psihički, pa se  uz osnovne potrebe za energijom, ishranom mora osigurati i dovoljno za rast i razvoj. Loša ishrana, količinom ili kvalitetom može imati negativne posledice na ispunjenje genetskog potencijala…