MUČNINA I POVRAĆANJE TOKOM TRUDNOĆE

MUČNINA I POVRAĆANJE TOKOM TRUDNOĆE Mučnina, gorušuca, povraćanje su pratioci u trudnoći kod gotovo 80% trudnica. Najizraženije tegobe nastaju oko 9 GN ( gestacijske nedelje), dok posle 20.GN prestaju. Medjutim u 20% slučajeva mučnina i povraćanje se mogu nastaviti sve do porođaja. Mučnina tokom trudnoće, koja se naziva i jutarnja mučnina, može biti dobar znak.…

MAJČINO MLEKO I COVID 19- ŠTA ZNAMO?

MAJČINO MLEKO I COVID 19- ŠTA ZNAMO? Do sada smo već dosta naučili i otkrili o načinu širenja korona virusa, uzimanju nazofaringealnog brisa, određivanju antitela… Koliko znamo o majčinom mleku, dojenju i transmisiji virusa COVID 19? Više od 250 radova o Covid-19 i ishrani odojčadi objavljeno je  od februara, istraživači počinju odgovarati na pitanja o…

COVID 19 INFEKCIJA U CREVIMA OPSTAJE DUŽE!

COVID 19 INFEKCIJA U CREVIMA OPSTAJE DUŽE! Infekcija  COVID-19 može postojati u crevima nedeljama! Po prvi su put istraživači otkrili aktivnu i produženu infekciju virusa SARS-CoV-2 u gastrointestinalnom traktu kod  osoba  sa potvrđenom infekcijom COVID-19. Testovi stolice bili su pozitivni među ljudima bez GI simptoma, a u nekim slučajevima i do 6 dana nakon negativnog…

REZULTATI STUDIJA O ULOZI VITAMINA D3 U INFEKCIJI SARS COV-2

REZULTATI STUDIJA O ULOZI VITAMINA D3 U INFEKCIJI SARS COV-2 Znamo da je za teške oblike infekcije virusom SARS-CoV-2 karakteristična  hiper-reakcija imunog  sistema i tzv. citokinska oluja, čest patogenetski mehanizam akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS) i sistemskog upalnog odgovora. Upravo se u tim situacijama vitamin D pokazuje kao zaštitni nutrijent, a može delovati i sinergijski…

VOLITE LI LUBENICE?

VOLITE LI LUBENICE? Lubenica, Citrullus lanatus, pripada familiji Cucurbitaceae, a potiče iz severne i zapadne Afrike, odakle se prvo proširila u zapadnu Indiju. U 10. veku stigla je u Kinu koja je danas najveći uzgajivač lubenica. U Evropi su najveći uzgajivači lubenice Grci i Makedonci. U Japanu se proizvode lubenice kockastog oblika. Mlade, nezrele lubenice stavljaju se…

DETE PLAČE, PRESTANE DA DIŠE I POPLAVI!-AFEKTIVNA RESPIRATORNA KRIZA

DETE PLAČE, PRESTANE DA DIŠE I POPLAVI!-AFEKTIVNA RESPIRATORNA KRIZA Afektivne respiratorne krize su neepileptički napadi u kojima dete u plaču prestane da  diše, polavi  i izgubi svest. Ove situacije za roditelje mogu izgledati zastrašujuće, ali napadi su po prirodi benigni, i po pravilu nemaju nikakvih dugoročnih posledica po zdravlje deteta. Kako prepoznati afektivnu respiratornu krizu?…

SINKOPA, RESPIRATORNE KRIZE I…. ZBOG NEDOSTATKA GVOŽĐA KOD DECE

SINKOPA, RESPIRATORNE KRIZE I…. ZBOG  NEDOSTATKA GVOŽĐA KOD DECE Sinkopa je iznenadni, kratkotrajni gubitak svesti (GS) s gubitkom položajnog tonusa, nakon kojeg sledi spontani oporavak. Bolesnik je nepomičan i opušten, obično hladnih ekstremiteta, slabog pulsa i plitkog disanja. U nedavno objavljenoj retrospektivnoj studiji sa  106 dece u uzrastu do 19 godina s neurološki posredovanom sinkopom…

VAKCINACIJA DECE U VREME COVID 19!?

VAKCINACIJA DECE U VREME COVID 19!? S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezano za epidemiju COVID 19 bolesti, roditelji su  zabrinuti i pitaju se da li trebaju odvesti svoje dete na redovnu vakcinu ili revakcinaciju. Nema medicinskog razloga za odgađanje redovne vakcinacije   zbog epidemije COVID-19 bolesti,ali  u svrhu smanjenja izlaganja dece u čekaonicama preporučujemo sledeće:…

IQ NIŽI ZA 1,73 NA SVAKIH 10 G/L NIŽU VREDNOST HEMOGLOBINA KOD MALE DECE

IQ NIŽI ZA 1,73 NA SVAKIH 10 G/L NIŽU VREDNOST HEMOGLOBINA KOD MALE DECE Mozak se tokom  celog života neprestano  remodelira međudelovanjem unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Fetalni mozak doživljava brzi rast u toku poslednjeg tromesečja trudnoće koji se nastavlja u prvim godinama života. Kod odojčadi   mozak utrostruči svoju težinu (s 350 g na 1000 g)…

NEDOSTATAK VITAMINA D I NASTANAK ANEMIJE KOD DECE

NEDOSTATAK VITAMINA D I NASTANAK ANEMIJE KOD DECE Naučni istraživači Johns Hopkins Children’s Center su u svom najnovijem istraživanju dokazali da niske vrednosti vitamina D u organizmu deteta povećavaju rizik od nastanka anemije. Studija koja je objavljena oktobra 2013. godine u Pedijatrijskom žurnalu smatra da je ovaj centar prvi koji je istraživao vezu zmeđu ova…