(AN)OVULACIJA I FIZIČKA AKTIVNOST

(AN)OVULACIJA I FIZIČKA AKTIVNOST Prošle nedelje sam, nakon 5 godina sedenja u kancelariji, konačno odlučila napraviti nešto za sebe pa sam krenula na pilates. Zanima me da li nagli početak vežbanja  može uticati na ovulaciju i bazalnu temperaturu?? Iako je fizička aktivnost deo zdravog životnog stila, dokazano je da suviše intezivni treninzi mogu negativno da utiču  na…

NEDOSTATAK VITAMINA D I METABOLIČKI SINDROM

NEDOSTATAK VITAMINA D I METABOLIČKI SINDROM Nedostatak vitamina D u opštoj populaciji i porast učestalosti gojaznosti postaju sve važniji javnozdravstveni problemi. Žene u postmenopauzi s nedostatkom vitamina D imaju veći rizik za metabolički sindrom od onih s dovoljnim nivoom vitamina D , sugerišu  podaci iz nove studije objavljene 2019. godine u časopisu Maturitas. Nivo  25-hidroksivitamina…

METABOLIČKI SINDROM- JESMO LI ZAISTA ONO ŠTO JEDEMO?

METABOLIČKI SINDROM- JESMO LI ZAISTA ONO ŠTO JEDEMO? Sve veći porast gojaznosti i metaboličkih bolesti u poslednjih 50 godina podstaknuo je istraživanja o sadržaju makronutrijenata u hrani koju kozumiramo. Na poslednjem zasedanju Američkog udruženja za dijabetes  tri naučnika su pokušala da objasne kako šećeri, masti i industrijski obrađena hrana utiču na nastanak metaboličkog sindroma koji…

DVE PANDEMIJE ISTOVREMENO!

DVE PANDEMIJE ISTOVREMENO! Dijabetes i COVID 19 istovremeno, dve globalne pandemije u celom svetu! Iako osoba zaražena ovim virusom može biti bez simptoma, bolest se najčešće manifestuje simptomima sličnim gripu kao što su povišena telesna temperatura, kašalj, bolovi u mišićima i umor. U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, sepsa…

EFEKTI MIO INOZITOLA NA SMANJENJE VARIJABILNOSTI GLUKOZE KOD GESTACIJSKOG DIJABETESA

EFEKTI MIO INOZITOLA NA SMANJENJE VARIJABILNOSTI GLUKOZE KOD GESTACIJSKOG DIJABETESA Interesantna pilot studija slučaja je objavljena 2018. godine u časopisu European Review for Medical and Pharmacological Sciences o tome da li i koliko terapija mio inozitolom utiče na varijabilnost glikemije kod žena sa gestacionim dijabetesom. Gestacijski dijabetes melitus (GDM) definiše se kao novootkriveni poremećaj glukozne…

PREUZMITE KONTROLU NAD PREDDIJABETESOM!

PREUZMITE KONTROLU NAD PREDDIJABETESOM! Stanje koje nazivamo preddijabetes jeste korak do dijabetesa,  često se događa da predidijabetes pređe u dijabetes tip 2. Ali, ne mora da bude tako, stvari se ipak mogu držati pod kontrolom. Stanje preddijabetesa može da potraje i desetak godina a da osoba to ne zna, jer uobičajenim merenjem šećera na tašte…

GOJAZNOST ADOLESCENATA I PROMENE NA MOZGU

GOJAZNOST  ADOLESCENATA I PROMENE NA MOZGU Adolescencija predstavlja ključno razdoblje razvoja mozga sa stalnim sazrevanjem prefrontalnog korteksa – moždane regije koja je uključena u regulaciju ponašanja i spoznaje. S obzirom na visoku prevalencu gojaznosti  kod adolescenata u svetu i kod nas, postoji sve više studija koje ispituju neurobiološke i neurokognitivne dokaze koji opisuju sklonost adolescenata…

POKRENITE SE! POKRENITE DECU!

POKRENITE SE! POKRENITE DECU! Bojimo se da će prethodni period kada smo bili u karantinu i socijalno izolovani zbog pandemije korona virusom ostaviti mnogo štetnih posledica na fizičko zdravlje dece i odraslih. Značajno je smanjenja fizička aktivnosti, a nužno ograničavanje kretanja potpuno je ispraznilo parkove i igrališta te ionako nedovoljno aktivnu decu i odrasle dodatno…

POVEZANOST GOJAZNOSTI I VIRUSNIH INFEKCIJA

POVEZANOST GOJAZNOSTI I VIRUSNIH INFEKCIJA   “Gojaznost rizični faktor za zaražene korona virusom” “Zašto su ljudi sa viškom kilograma u poseboj rizičnoj grupi za oboljevanje od virusa korona” …ovo su samo neki naslovi novinskih članaka i tema na portalima ovih dana. Da su gojazne osobe u većem riziku od oboljevanja od virusnih infekcija za nauku…