DETE PLAČE, PRESTANE DA DIŠE I POPLAVI!-AFEKTIVNA RESPIRATORNA KRIZA

DETE PLAČE, PRESTANE DA DIŠE I POPLAVI!-AFEKTIVNA RESPIRATORNA KRIZA Afektivne respiratorne krize su neepileptički napadi u kojima dete u plaču prestane da  diše, polavi  i izgubi svest. Ove situacije za roditelje mogu izgledati zastrašujuće, ali napadi su po prirodi benigni, i po pravilu nemaju nikakvih dugoročnih posledica po zdravlje deteta. Kako prepoznati afektivnu respiratornu krizu?…

SINKOPA, RESPIRATORNE KRIZE I…. ZBOG NEDOSTATKA GVOŽĐA KOD DECE

SINKOPA, RESPIRATORNE KRIZE I…. ZBOG  NEDOSTATKA GVOŽĐA KOD DECE Sinkopa je iznenadni, kratkotrajni gubitak svesti (GS) s gubitkom položajnog tonusa, nakon kojeg sledi spontani oporavak. Bolesnik je nepomičan i opušten, obično hladnih ekstremiteta, slabog pulsa i plitkog disanja. U nedavno objavljenoj retrospektivnoj studiji sa  106 dece u uzrastu do 19 godina s neurološki posredovanom sinkopom…

DA LI PRAVITE RAZLIKU IZMEĐU ORGANSKE, PRIRODNE I ZDRAVE HRANE?

DA LI PRAVITE RAZLIKU IZMEĐU ORGANSKE, PRIRODNE I ZDRAVE HRANE? Poslednjih dvadesetak godina je poseban akcenat stavljen na zdravu ishranu, organsku hranu, zdrave načine pripreme namirnica… Da li su nam baš jasne razlike i pravimo li razliku uopšte? Organska hrana – Organska hrana je ona koja u toku svog uzgajanja, proizvodnje, fabričke obrade i skladištenja…

VAKCINACIJA DECE U VREME COVID 19!?

VAKCINACIJA DECE U VREME COVID 19!? S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju vezano za epidemiju COVID 19 bolesti, roditelji su  zabrinuti i pitaju se da li trebaju odvesti svoje dete na redovnu vakcinu ili revakcinaciju. Nema medicinskog razloga za odgađanje redovne vakcinacije   zbog epidemije COVID-19 bolesti,ali  u svrhu smanjenja izlaganja dece u čekaonicama preporučujemo sledeće:…

IQ NIŽI ZA 1,73 NA SVAKIH 10 G/L NIŽU VREDNOST HEMOGLOBINA KOD MALE DECE

IQ NIŽI ZA 1,73 NA SVAKIH 10 G/L NIŽU VREDNOST HEMOGLOBINA KOD MALE DECE Mozak se tokom  celog života neprestano  remodelira međudelovanjem unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Fetalni mozak doživljava brzi rast u toku poslednjeg tromesečja trudnoće koji se nastavlja u prvim godinama života. Kod odojčadi   mozak utrostruči svoju težinu (s 350 g na 1000 g)…

NEDOSTATAK VITAMINA D I NASTANAK ANEMIJE KOD DECE

NEDOSTATAK VITAMINA D I NASTANAK ANEMIJE KOD DECE Naučni istraživači Johns Hopkins Children’s Center su u svom najnovijem istraživanju dokazali da niske vrednosti vitamina D u organizmu deteta povećavaju rizik od nastanka anemije. Studija koja je objavljena oktobra 2013. godine u Pedijatrijskom žurnalu smatra da je ovaj centar prvi koji je istraživao vezu zmeđu ova…

DOJENJE I RAĐANJE SMANJUJU RIZIK OD RANE MENOPAUZE

DOJENJE I RAĐANJE SMANJUJU RIZIK OD RANE MENOPAUZE Studija rađena i objavljena u Americi je pratila 108,887 žena u starosnoj dobi od 25. do 42. godine koje još nisu prošle menopauzu. Nešto više od polovine je imalo najmanje jednu trudnoću u trajanju od najmanje šest meseci, a više od polovine tih majki dojilo je svoje…

NEDOSTATAK VITAMINA D I METABOLIČKI SINDROM

NEDOSTATAK VITAMINA D I METABOLIČKI SINDROM Nedostatak vitamina D u opštoj populaciji i porast učestalosti gojaznosti postaju sve važniji javnozdravstveni problemi. Žene u postmenopauzi s nedostatkom vitamina D imaju veći rizik za metabolički sindrom od onih s dovoljnim nivoom vitamina D , sugerišu  podaci iz nove studije objavljene 2019. godine u časopisu Maturitas. Nivo  25-hidroksivitamina…

METABOLIČKI SINDROM- JESMO LI ZAISTA ONO ŠTO JEDEMO?

METABOLIČKI SINDROM- JESMO LI ZAISTA ONO ŠTO JEDEMO? Sve veći porast gojaznosti i metaboličkih bolesti u poslednjih 50 godina podstaknuo je istraživanja o sadržaju makronutrijenata u hrani koju kozumiramo. Na poslednjem zasedanju Američkog udruženja za dijabetes  tri naučnika su pokušala da objasne kako šećeri, masti i industrijski obrađena hrana utiču na nastanak metaboličkog sindroma koji…